Jak vybrat správnou matraci?

Posted by: admin  :  Category: Eshopy

Výběr matrace není radno brát na lehkou váhu. Mnoho lidí podceňuje důležitost matrace a netuší, jak si ničí zdraví spánkem na nevhodné matraci. Stačí si uvědomit, že spánkem trávíme přibližně jednu třetinu celého dne a je jasné, že pokud tak dlouho ležíme v nezdravé pozici, tak se to na našem zdraví negativně projeví. Trpí především páteř a svaly, ale nekvalitní matrace také ruší kvalitní spánek.

Důležité je vybrat opravdu kvalitní matraci, která se přizpůsobí tělu. Během spánku je například přirozené, že člověk často mění pozice a správná matrace by toto měla bez problémů umožnit, stejně jako cirkulaci vzduchu, která je nezbytná hlavně v letních měsících. Nekvalitní materiál, která zabraňuje cirkulaci vzduchu, má za následek rychlé množení plísní, roztočů a jiných mkroorganismů.

Zárukou kvalitní matrace je také osvědčený prodejce s tradicí. Pro jistotu je vhodné zjisti si, kolik má firma certifikátů a jak dlouhou má tradici. Osvědčená firmy mají zpravidla dlouhou tradici a řadu ocenění kvality. Stejně tak mají kvalitní matrace dlouhou záruční dobu, obvykle dva roky a více. Pokud má matrace kratší záruční dobu, není to dobré znamení. Osvědčené jsou matrace při kterých výrobce sám přidíva rozšířenou záruku. Jeden příklad za všechny – matrace Vegas, které můžete nalézt na: http://www.matrace-vegas.sk/.

Kvalitní matrace je samozřejmě zhotovena z kvalitních materiálů. Ty se poznají lehce. Jsou totiž těžší, než nekvalitní materiály, takže kvalitní matrace se pozná podle vyšší hmotnosti. Stejně tak je kvalitní matrace použitelná z obou stran. Pokud je matrace použitelná jen jednostranně, má výrazně nižší životnost. Mnoho jiných informací o matracích lze také nalézt v pěkném článku ze života na http://mojastavba.eu/2014/03/na-co-si-dat-pozor-pri-vybere-matraca/.

Pokud se v problematice matracú a jejich výběru nevyznáte, neváhejte se poradit přímo s prodejcem, nebo použít velmi užitečnou aplikaci, která vám pomůže vybrat optimální matraci – http://spravnymatrac.sk/.

Základní pojmy nutné pro pochopení veřejného osvětlování – Část druhá

Posted by: admin  :  Category: Veřejné osvětlení

Světelný tok
Světelný tok odpovídá množství světla, které vyzařuje světelný zdroj či svítidlo. Udává se v lumenech (lm) a označuje se Φ (fí). Světelný tok tedy představuje výkon světelného zdroje či svítidla měřený ve světelně technických jednotkách. Např. vysokotlaká sodíková výbojka o příkonu 100 W vyzařuje světelný tok cca 10 000 lm.

Jas
Jas je měřítkem reakce lidského oka na světlo, které se odráží od pozorované plochy směrem k pozorovateli. Jas se označuje L a jednotkou je kandela na metr čtvereční (cd/m2). Jas je veličina, kterou se hodnotí úroveň osvětlení na pozemních komunikacích vyšších tříd určených pro motorovou dopravu (ČSN EN 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací – Požadavky). Požadované průměrné hodnoty jasu povrchu zmíněných komunikací se pohybují v rozmezí 0,3 až 2 cd/m2.

Osvětlenost
Osvětlenost je měřítkem světelného toku dopadajícího na osvětlovanou plochu. Označuje se písmenem E a jednotka osvětlenosti je lux (lx). Osvětlenost je veličina, kterou se hodnotí úroveň osvětlení na pozemních komunikacích nižších tříd (ČSN EN 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací – Požadavky) – především vedlejších komunikací s omezenou rychlostí vozidel, komunikací pro pěší či cyklisty apod. لعبة الحظ والنصيب Požadované průměrné hodnoty osvětlenosti zmíněných komunikací se pohybují v rozmezí 2–50 lx.

Doba života světelného zdroje

Doba života světelného zdroje je doba, po kterou světelný zdroj splňuje stanovené požadavky. Doba života se označuje písmenem t a udává se v hodinách (h). جائزة رالي داكار 2022 Požadavky, na jejichž základě se posuzuje doba života zdroje, se vážou buď na pokles světelného toku v průběhu provozu (světelný tok každého světelného zdroje v provozu postupně klesá), nebo na podíl výpadku zdrojů ze  zkoušeného souboru. Pro popis podílu výpadků zdrojů ze zkoušeného souboru se používá tzv. střední doba života, což je doba, po jejímž uplynutí zůstává funkčních ještě 50 % světelných zdrojů. Pro charakterizování poklesu světelného toku světelných zdrojů se používá tzv. efektivní doba života, která odpovídá době provozu, po které klesne světelný tok na určitou hodnotu, např. 70 %.

Teplota chromatičnosti

Teplota chromatičnosti charakterizuje bílý tón barvy vyzařovaného světla. Označuje se Tc a udává se v kelvinech (K). Tón barvy bílého světla se obvykle dělí do tří skupin, a to světlo s teple bílým tónem barvy (méně než 3 300 K), s neutrálně bílým tónem (v rozmezí 3 300–5 300 K) a s chladně bílým tónem (více než 5 300 K). Například světelné diody se vyrábějí v širokém rozsahu teplot chromatičnosti (cca od 3 000 K do 8 000 K);-naproti tomu klasické žárovky mají teple bílý tón světla s teplotou chromatičnosti 2 700 K.

zdroj: SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o. p. s.

Světelné zdroje a svítidla pro veřejné osvětlení – Část první

Posted by: admin  :  Category: Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení je veřejnou službou, která slouží občanům pro zvýšení bezpečnosti a komfortu na veřejných místech.
Moderní veřejné osvětlení má splňovat několik důležitých požadavků, a to zejména na:
– bezpečnost osob a majetku, včetně zajištění vhodných zrakových podmínek pro řidiče a chodce,
– estetické vnímání – vzhled nočního města či obce a orientace,
– ekonomii provozu – náklady na spotřebu el. energie a na údržbu osvětlovací soustavy,
– omezení nevhodného vlivu na okolní prostředí (rušivé světlo).

K nejvýznamnějším změnám v oblasti světelné techniky v současné době patří prudký rozvoj nových polovodičových světelných zdrojů (LED), které se výraznou měrou začínají uplatňovat také ve veřejném osvětlení. Cílem publikace je proto informovat širokou veřejnost o možnostech využití nových typů světelných zdrojů (typu LED) ve veřejném osvětlení a jejich porovnání s dosud nejrozšířenějšími zdroji – vysokotlakými sodíkovými výbojkami. Část publikace se také věnuje probíhajícím změnám v parametrech a konstrukci nových typů LED svítidel pro veřejné osvětlení a prognózami jejich budoucího vývoje.

Veřejné osvětlení se v dějinách několikrát výrazně proměnilo. Počátky veřejného osvětlení lze  nalézt již v antice (Pompeje). V té době bylo obvykle tvořeno pochodněmi, kahany a olejovými lampami zavěšenými na náměstích a rozích domů. První výraznou změnou ve veřejném osvětlení bylo zavedení plynového osvětlení (v Praze od roku 1847). Další mezník představuje využití elektrických světelných zdrojů.

Hlavním propagátorem elektrického veřejného osvětlení byl u nás František Křižík. V roce 1881 bylo v Praze zřízeno dočasné osvětlení obloukovými lampami. První stálé elektrické osvětlení v českých zemích bylo instalováno v Jindřichově Hradci v roce 1887. Významného rozvoje dosáhlo elektrické osvětlení v průběhu 20. العاب بوكر století. Obloukové lampy byly postupně nahrazovány klasickými žárovkami a posléze vysokotlakými rtuťovými či směsovými výbojkami.

Od 70. let 20. století se začaly instalovat účinnější vysokotlaké sodíkové výbojky, jejichž podíl ve veřejném osvětlení v ČR tvoří dle výsledků výzkumu z roku 2010 přibližně 90 %. Vedle vysokotlakých sodíkových výbojek se pro osvětlování některých specifi ckých míst (např. centra měst, křižovatky, přechody pro chodce) využívají halogenidové výbojky.

V posledních  čtyřech letech se v oblasti veřejného osvětlení začínají postupně uplatňovat nové typy světelných zdrojů – světelné diody (LED). Rychlý růst měrného výkonu, dlouhá doba života i postupný pokles ceny světelných diod vytvářejí předpoklady pro stále širší uplatnění těchto světelných  zdrojůi v oblasti veřejného osvětlení. كازينو 888 تسجيل الدخول

zdroj: SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o. p. s.

Nouzové osvětlení v domě či bytě

Posted by: admin  :  Category: Nouzové osvětlení

Co se vlastně rozumí nouzovým osvětlením? Každý si pod tím jistě vybaví ony známé tabulky v průmyslových budovách. Ty, pokud se vypne přívod elektřiny, tak zajistí svým rozsvícením bezpečné opuštění pracoviště nebo veřejné budovy. Viz tento obrázek – známý třeba z nemocnic nebo úřadů státní správy.

Nouzové osvětlení

Ovšem něco takového si domů dá málokdo. Nouzové osvětlení v podání rodinného domu nebo i bytu musí vypadat přecijen úplně jinak. Ideální je, když je nouzové osvětlení instalováno přímo uvnitř svítidla. برامج مراهنات Jak to celé funguje? Základem je malý akumulátor. Ten se neustále nabíjí ze sítě, právě pro případ, kdy uprostřed noci vypadne elektrická energie. Inteligentní řídící obvod to rozpozná a zapne nouzové osvětlení – třeba v podobě LED. العب و اربح To znamená, že hlavní svítidlo, třeba na schodech, může být třeba žárovkové, ale ukrývá v sobě i sadu úsporných a vysoce svítivých LED diod. Ty potom dokáže živit akumulátor klidně i po zbytek noci, resp. do okamžiku, kdy znovu elektřina naskočí. Pak se opět vypne.

Jak toto celé nachystat a myslet na to i při instalaci? Normálně se ke svítidlu přivádí tři vodiče – uzemnění PE, N vodič zvaný nulák a samozřejmě spínaná fáze L od vypínače. To by zde však nestačilo. Musí se dotáhnout ještě důležitý čtvrtý vodič, tzv. „ostrá fáze“. Tato fáze je pod proudem pořád. A právě až na základě této „ostré fáze“ pozná nouzový zdroj, že má naskočit. تحويل جاك 777 بوت 103 Protože když není elektřina v objektu, tak není ani v této „ostré fázi“. A to je právě impuls pro řídící obvod, připojit nouzové LED svítidlo.