meet gay men stirling busselton best dating apps best dating app in washington wunstorf partnersuche 50 plus harrogate 100 free dating sites bad honnef treffen heute christian singles near kelowna bc

Světelné zdroje a svítidla pro veřejné osvětlení – Část první

Posted by: admin  :  Category: Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení je veřejnou službou, která slouží občanům pro zvýšení bezpečnosti a komfortu na veřejných místech.
Moderní veřejné osvětlení má splňovat několik důležitých požadavků, a to zejména na:
– bezpečnost osob a majetku, včetně zajištění vhodných zrakových podmínek pro řidiče a chodce,
– estetické vnímání – vzhled nočního města či obce a orientace,
– ekonomii provozu – náklady na spotřebu el. energie a na údržbu osvětlovací soustavy,
– omezení nevhodného vlivu na okolní prostředí (rušivé světlo).

K nejvýznamnějším změnám v oblasti světelné techniky v současné době patří prudký rozvoj nových polovodičových světelných zdrojů (LED), které se výraznou měrou začínají uplatňovat také ve veřejném osvětlení. Cílem publikace je proto informovat širokou veřejnost o možnostech využití nových typů světelných zdrojů (typu LED) ve veřejném osvětlení a jejich porovnání s dosud nejrozšířenějšími zdroji – vysokotlakými sodíkovými výbojkami. Část publikace se také věnuje probíhajícím změnám v parametrech a konstrukci nových typů LED svítidel pro veřejné osvětlení a prognózami jejich budoucího vývoje.

Veřejné osvětlení se v dějinách několikrát výrazně proměnilo. Počátky veřejného osvětlení lze  nalézt již v antice (Pompeje). V té době bylo obvykle tvořeno pochodněmi, kahany a olejovými lampami zavěšenými na náměstích a rozích domů. První výraznou změnou ve veřejném osvětlení bylo zavedení plynového osvětlení (v Praze od roku 1847). Další mezník představuje využití elektrických světelných zdrojů.

Hlavním propagátorem elektrického veřejného osvětlení byl u nás František Křižík. V roce 1881 bylo v Praze zřízeno dočasné osvětlení obloukovými lampami. První stálé elektrické osvětlení v českých zemích bylo instalováno v Jindřichově Hradci v roce 1887. Významného rozvoje dosáhlo elektrické osvětlení v průběhu 20. العاب بوكر století. Obloukové lampy byly postupně nahrazovány klasickými žárovkami a posléze vysokotlakými rtuťovými či směsovými výbojkami.

Od 70. let 20. století se začaly instalovat účinnější vysokotlaké sodíkové výbojky, jejichž podíl ve veřejném osvětlení v ČR tvoří dle výsledků výzkumu z roku 2010 přibližně 90 %. Vedle vysokotlakých sodíkových výbojek se pro osvětlování některých specifi ckých míst (např. centra měst, křižovatky, přechody pro chodce) využívají halogenidové výbojky.

V posledních  čtyřech letech se v oblasti veřejného osvětlení začínají postupně uplatňovat nové typy světelných zdrojů – světelné diody (LED). Rychlý růst měrného výkonu, dlouhá doba života i postupný pokles ceny světelných diod vytvářejí předpoklady pro stále širší uplatnění těchto světelných  zdrojůi v oblasti veřejného osvětlení. كازينو 888 تسجيل الدخول

zdroj: SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o. p. s.