Úno

5

Laserové osvětlení

Co znamená zkratka LASER? Jde o zkratku z anglického Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, tj. ‘zesilování světla stimulovanou emisí záření’. Z této věty se člověk moc nedozví, jde vlastně o vyzařování světla formou úzkého paprsku; světlo je vždy monochromatické (má jednu barvu).

Úno

5

Proslunění bytů

Prosluněním bytů míníme v podstatě průnik slunečního záření (přímého) do obytné místnosti. Význam tohoto osvětlení je jak hygienický, tak psychologický. Kde se vám bude lépe pracovat – 8 hodin ve sklepě pod zářivkami nebo v místnosti s okny a Sluncem? Na druhou stranu je nutná i regulace slunečního svitu (záclony, závěsy, žaluzie). Definice dobře prosluněného […]